Welcome Guest! Would you like to Log in Or Register an account now?
Shopping Cart ( 0 items)
Nước Ngọt Dr Pepper

Nước Ngọt Dr Pepper

Nước Ngọt Dr Pepper

  • Item #

  • Sale Price

  • Quantity

  • Only Deliver To:

Total Price

 

Nước Ngọt Dr Pepper Description:

Thành phần: Nước có ga, siro bắp, màu thực phẩm caramel, chất điều chinh độ axit, axit phosphoric, hương thực phẩm tự nhiên và tổng hợp, chất bảo quản: natri benzoate, caffeine.

Quy cách đóng gói: 355ml/ lon x 36 lon/ thùng.

Chỉ tiêu chất lượng chính: Carbohydrate ≥ 80g/100g.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng uống trực tiếp. Ngon hơn khi ướp lạnh.

Xuất xứ: Dr.Pepper/ Seven Up, Inc.

Địa chỉ: P.O.Box 869077 Plano, TX 75086-9077, Hoa Kỳ.*** We only deliver orders to the selected cities/provinces ***
If you'd like your order delivery to other cities, please call our customer service at 1-800-541-9413

Same Category SOFT DRINKS Items

Best Sellers