Welcome Guest! Would you like to Log in Or Register an account now?
Shopping Cart ( 0 items)

Chanel Chance Eau Fraiche

Chanel Chance Eau Fraiche

Suggested For You:

Chanel Chance Eau Fraiche

  • Item #

  • Sale Price

  • Quantity

  • Size

  • Only Deliver To:

Total Price

 

Chanel Chance Eau Fraiche Description:

Chance Eau Fraiche của Chanel là một nước hoa có hương thơm thuộc họ Floral Chypre cho phụ nữ. Chance Eau Fraiche đã được đưa ra trong năm 2007. chế tác cho nước hoa này là Jacques Polge.

Hương đầu là chanh và tuyết tùng, hương giữa là hạt tiêu hồng, hoa lan dạ hương và hoa nhài, nhóm hương cuối là gỗ tếch, hoa diên vĩ, hổ phách, hoắc hương, cỏ vetiver và xạ hương trắng.

*** We only deliver orders to the selected cities/provinces ***
If you'd like your order delivery to other cities, please call our customer service at 1-800-541-9413

Same Category CHANEL Items