Welcome Guest! Would you like to Log in Or Register an account now?
Shopping Cart ( 0 items)

Bánh Trung Thu Breadtalk Đăc Biệt

Bánh Trung Thu Breadtalk Đăc Biệt

Suggested For You:

Bánh Trung Thu Breadtalk Đăc Biệt

  • Item #

  • Sale Price

  • Quantity

  • Only Deliver To:

Total Price

 

Bánh Trung Thu Breadtalk Đăc Biệt Description:

 

   Bánh Trung Thu Breadtalk Đặc Biệt:

   Gồm: 6 Cái x 180gr

- 1 Cái Sầu Riêng Musang King

- 1 Cái Khoai tím Nhật Bản & Quả Mơ

- 1 Cái Việt Quất & Phô Mai

- 1 Cái Hạt sen trắng, mật ong & omochi quả lựu

- 1 Cái Lá dứa & dừa tươi malaysia

- Đậu đỏ Azuki & hạt dẻ

 

Nhãn hiệu Breadtalk

 

Hương vị đậm đà, mọi nhà sẻ chia!

Bánh Trung Thu Breadtalk Đăc Biệt

*** We only deliver orders to the selected cities/provinces ***
If you'd like your order delivery to other cities, please call our customer service at 1-800-541-9413

Same Category BANH TRUNG THU BREADTALK Items