Welcome Guest! Would you like to Log in Or Register an account now?
Shopping Cart ( 0 items)

Sắc Màu Hoa Đăng - Breadtalk

Sắc Màu Hoa Đăng - Breadtalk

Suggested For You:

Sắc Màu Hoa Đăng - Breadtalk

  • Item #

  • Sale Price

  • Quantity

  • Only Deliver To:

Total Price

 

Sắc Màu Hoa Đăng - Breadtalk Description:

 

   Hộp Sắc Màu Hoa Đăng

   Gồm: 4 Cái x 180gr

- Lá dứa & dừa tươi Malaysia

- Khoai Tím Nhật Bản & Quả Mơ

- Đậu Đỏ Azuki & hạt Dẻ

- Trà Xanh & Quả Mơ

 

Nhãn hiệu Breadtalk

 

Hương vị đậm đà, mọi nhà sẻ chia!

*** We only deliver orders to the selected cities/provinces ***
If you'd like your order delivery to other cities, please call our customer service at 1-800-541-9413

Same Category BANH TRUNG THU BREADTALK Items